Verkoop
Verhuur
Fabrikatie

Nieuws

Geen actueel nieuws
GERMEAU-CARRIÈRE SA
Avenue de l'Indépendance 57
4020 Wandre (Liège)

Tel : +32 04/343 41 74
Fax : +32 04/343 48 73
E-mail : info@germeau-carriere.be


9810 - Nazareth

GSM : +32 (0)475/360.912
E-mail : dp@germeau-carriere.be


Germeau Carrière

Om haar zeventigste verjaardag te vieren heeft de firma GERMEAU-CARRIERE besloten haar website te vernieuwen.

In de loop der tijden zijn de activiteiten van de firma GERMEAU-CARRIERE veranderd. Indien de eerste bezigheid enkel de verkoop van ladders was, kwamen na een paar jaren rap bijkomende diensten : verkoop van aannemersmaterieel, verhuur van klimmaterieel, speciale constructies...

GERMEAU-CARRIERE breidt haar dienst « verkoop » uit tot exportatie. Wij doen zaken met landen als : Albanië, Cameroun, Congo, Spanje, Frankrijk, Italië, Marocco...
Wij wensen daarbij onze kennissen en komplete gamma produkten (beantwoordend aan de internationale normen) te exporteren.

GERMEAU-CARRIERE wenst eveneens haar verhuurdienst uit te breiden naar de grensgebieden. Onze verwezenlijkingen op werven zoals het treinstation Guillemin (Luik), de BUDA-brug (Brussel), de Memorial der intergeallieerden ( Cointe, Luik) zijn bewijzen van onze competentie in dergelijke omvangrijke werken.

Vandaag al speelt onze firma een rol op de internationale markt, maar wij wensen niettemin onze visibiliteit te versterken en onze kwaliteiten aan te tonen met behulp van onze vernieuwde website.

Wij wensen ons materieel te exporteren : niet alleen ladders, steigers, materiaalliften en hijsmaterieel, maar ook onze algemene kennissen wat betreft speciale aluminiumconstructies. Wij wensen onze competentie aan te bieden inzake het opstellen van steigers en zijn tevens bereid onze opleiding te hernieuwen aan elk persoon die bij ons materieel aankoopt. In deze optiek hebben wij reeds reëele opleidingen gedaan in Afrika.

De ploeg van GERMEAU-CARRIERE zal aandachtig naar al Uw problemen luisteren en U zo goed mogelijk helpen teneinde al Uw werken in hoogte uit te voeren.


Geschiedenis van de firma

1939

Libert Germeau start de verkoop van houten ladders. Begeleidt van zijn twee zonen, Victor en Joseph, bezoekt hij alle boerderijen doorheen Wallonië.

1960

Victor Germeau neemt de verkoop over en prospecteert verder. Hij stelt zijn ladders voor op alle belangrijke beurzen en manifestaties in de streek. Hij is ook de eerste die aluminium ladders zal aanbieden in de provincie Luik.

1980

Alain Germeau et Raymond Carrière, de kleinzonen van Victor, voegen zich bij hem toe om zo de bvba GERMEAU-CARRIERE op te richten. Zij vervolledigen het gamma met steigers en materiaalliften.

1986

De firma start met een verhuurdienst van steigers.

1993

Oprichting van GERMEAU-CARRIERE Bâtiment, divisie gespecialiseerd in de verkoop van gepatenteerd materieel gericht naar bouwvakkers.

2000

De BVBA wordt een N.V. met in deze oprichting , een ploeg steigerbouwers, een werkhuis voor speciale constructies en herstellingen, drie vrachtwagens voor de bezorging van de verkochte goederen over gans België , drie commerciële afgevaardigden om alle toegangsproblemen zo goed mogelijk op te lossen bij de aannemers.

2001

Joefrey Carrière, zoon van Raymond, doet zijn intreden bij de firma om alzo de klanten nog beter en efficiënter van dienst te zijn.

2003

Het verkoopsprogramma van GERMEAU-CARRIERE wordt nog aangevuld met een aanbod van aluminiumkranen voor dakwerkers.

2006

De firma verhuist naar een site van meer of 7500m2. Site waar, met meer ruimte en plaats, de klanten nog beter bediend worden. De nieuwe locatie bevindt zich Avenue de l'Indépendance 57, te 4020 Wandre.
Een vierde commercieel afgevaardigde wordt in dienst genomen om uitsluitend het Nederlandstalig landsgedeelte te bewerken.

2007

Door de kwaliteit van onze verwezenlijkingen worden wij nu herkend voor werken op interventie van geklasseerde werken evenals voor werken met met internationaal aspect. Dit laatste belet in geen geval niet dat wij de problemen van de particulieren steeds bestuderen en zo goed mogelijk trachten op te lossen.

2008

Wij beschikken over een belangrijke wagenpark om alle leveringen uit te voeren alsook om alle nodige technische tussenkomsten te verzekeren.

2009

Voor ons zeventig jaar bestaan wensen wij U nog absoluut even goed te bedienen zoals op de eerste dag van de oprichting van onze firma. Dit proberen wij door U, als klant, steeds hartelijk te verwelkomen en zo goed mogelijk in te lichten.


Wij verlangen tevens onze algemene kennis inzake klimmaterieel over te dragen naar derden.